A A A

Årsstämma

Den 29 maj höll föreningen årsstämma. Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen samt resultatdispositionen. Stämman gav också styrelsen (Robert Rhawi, Andreas Jensen och Jessica Öhlund Andersson) ansvarsfrihet.

 

Stämman valde en ny styrelse. Följande personer utgör nu föreningens ordinarie styrelse.

 

Andreas Jensen (ordförande)
Fredrik Karlsson (kassör)
Kyle McCallan (sekreterare)
Robert Rhawi (ledamot)

 

Jessica Öhlund Andersson valdes till suppleant. Jessica valdes också till valberedare till nästa årsstämma.

 

Efter att årsstämman hade avslutats kom flera förslag fram som den nya styrelsen kommer att titta på, bl.a. fråga om komposten för växter på baksidan av huset kan flyttas, om jord kan köpas in till rabatterna runtom huset och ett förslag om hur gräsklippningen runt fastigheten ska admistreras.

 

Årsredovisningen hittar du här. Den kommer också att hängas upp utanför tvättstugorna.