A A A

Årsstämma

Den 7 juni höll föreningen årsstämma. Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen samt resultatdispositionen. Stämman gav också styrelsen (Robert Rhawi, Andreas Jensen, Fredrik Karlsson och Kyle McCallan) ansvarsfrihet.

 

Stämman valde en ny styrelse. Följande personer utgör nu föreningens ordinarie styrelse.

 

Andreas Jensen (ordförande)
Fredrik Karlsson (kassör)
Kyle McCallan (sekreterare)
Emma Bolin (ledamot)

Andreas König

 

Jessica Öhlund Andersson  valdes till valberedare till nästa årsstämma.

Årsredovisningen hittar du här. Den kommer också att hängas upp utanför tvättstugorna.