A A A

Att tänka på vid en överlåtelse

Styrelsen har blivit ombedd av föreningens ekonomiska förvaltare BoVera att informera om vad som gäller vid en försäljning av din bostadsrätt.

  • Om mäklaren har frågor rörande föreningen är det till BoVera mäklaren ska vända sig.
  • Instruera din mäklare att skicka överlåtelseavtalet direkt till BoVera och inte till styrelsen.
  • Instruera din bank att skicka pantsättningshandlingar vid en eventuell pantsättning av lägenheten direkt till BoVera och inte till styrelsen.

Föreningens ekonomiska konsult BoVera har följande kontaktuppgifter.

BoVera Konsult AB
Box 7397
187 15 Täby
Tel: 08-541 331 09
Fax: 08-544 301 36