A A A

Drift

Teknisk förvaltning:

 

TO Consult fastighets service, Tony Ohlsson

Tel: 070-580 27 48

Vid akuta fel som kräver omedelbar åtgärd kan Tony kontaktas dygnet runt.

Vid icke akuta fel var god ring endast vardag mellan kl 16.00 och 17.00.

 

Lokalvård:

 

Kati-Städ AB

Kati-Städ AB städar trapphusen och fastighetens två tvättstugor 1 gång per vecka. Källargångarna städas 1 gång per månad.

 

Frågor angående månadsavgift:

 

BoVera Konsult AB

Box 7397
187 15 Täby
Tel: 08-541 331 09
Fax: 08-544 301 36
Hemsida: www.boverakonsult.se